OsloMet Bachelorprosjekter Vår 2019

Gruppe 5 - Nysgjerrigper Prosjektveileder


Last ned dokumentasjon

Gruppemedlemmer

Olav Sørlie

Backend lead | Sikkerhet

Thomas Dahll

Backend | Teamleder

Vegard Bjørkgård

Frontend lead | Scrum master

Yanislav Zagorov

Frontend | Sikkerhet

Produkt & oppdragsgiver

Oppgavebeskrivelse

Prosjektoppgaven går ut på at vi skal lage en webapplikasjon for Forskningsrådet i regi av Netcompany. Løsningen skal omhandle å lage et bedre brukergrensesnitt og en bedre løsning for Forskningsrådets nettsteder for Nysgjerrigpermetoden som er en forskningsmetode som blir benyttet av elever i grunnskolen.

Overordnet teknologistack

  • React & React Redux
  • Amazon Web Services (VPC/EB/S3/CW/ELB/EEC/RDS)
  • Contentful
  • Maven
  • PostgreSQL
  • Spring Boot, Spring Security & Spring Data-JPA
  • Lombok

Dokumentasjon

Statusrapport

Statusrapport skrevet før prosjektstart.


Last ned

Forprosjektrapport

Analyse av dagens situasjon hos oppdragsgiveren, oppsett av kravsepsifikasjoner og brukerhistorier og setting av mål og rammebetignelser.


Last ned

Prosjektskisse

Inneholder en beskrivelse av prosjektet og teknologiene som kommer til å brukes for å løse dette.


Last ned

Sluttrapport

Den ferdige semesteroppgaven. Inneholder all dokumentasjon og vedlegg.


Last ned